Skip to content Skip to footer

CroCube iznad Hrvatske: Simulacije

Često se pitate – kako i kada će biti moguće pratiti naš satelit. Naš vrijedni član Željko Ulip poigrao se malo sa zamišljenim parametrima i procjenama putanje našeg satelita te donosimo njegove zaključke.

SIMULACIJA ORBITE CROCUBE na dan 22.12.2022.
Vrsta orbite: SSO
Apogej: 550 km
Perigej: 530 km
Inklinacija: 97,5 0
Keplerovi elementi CROCUBE:
1 40908U 15049K 22321.79635845 .00003926 00000-0 20279-3 0 9990
2 40908 97.5228 321.0052 0014094 198.1179 239.3471 15.16810360395729

Korišteni program: Orbitron 3.71

“Simulacija putanje na današnji dan kaže da će satelit proći iznad Hrvatske 6 puta, ali su dva prolaza s malom elevacijom, pa nisu od interesa. Na današnji dan elevacija ne prelazi 44 stupnja i maksimalno vrijeme iznad horizonta je 11 minuta i 44 sekunde. Za 4 dana maksimalna elevacija biti će 78 stupnjeva a raspoloživo vrijeme bit će 11 minuta i 57 sekundi. Nekad će satelit biti na 90 stupnjeva elevacije, točno u zenitu, i raspoloživo vrijeme biti će 12 minuta.”

A što se tiče fotografiranja Hrvatske:

“Može se reći da je to 2 do 3 puta dnevno, jer kad satelit prolazi na primjer iznad Francuske s njim će se moći komunicirati, ali zbog kuta objektiva Hrvatska neće biti u vidnom polju kamere.”


Pripremio: Željko Ulip

Ostavi komentar

Lansiraj se na vrh