Skip to content Skip to footer

Comms captain

Željko Ulip

mr.sc. Željko Ulip, dipl.ing.el. srednjoškolsko stručno obrazovanje završava 1971. godine u Školskom centru za strojarstvo  i elektrotehniku na smjeru slaba struja u Zagrebu, Klaićeva 7. Iste godine upisuje ETF  Sveučilišta u Zagrebu. Diplomira na Zavodu za radiokomunikacije ETF-a s temom  „Logaritmičko međufrekvencijsko pojačalo“ (mentor prof.dr. Ervin Zentner). Na istom zavodu  magistrira s temom „Analiza pokretnog radiotelefonskog sustava temeljenog na ćelijskoj  strukturi zona pokrivanja“ (mentor prof.dr. Ervin Zentner).

Nakon diplomiranja 1976. počinje raditi u Elektrotehničkom institutu Rade Končar na  industrijskoj elektronici, prvenstveno za aplikacije u rudnicima. Rad u struci nastavlja u tvornici  RIZ Telekomunikacijski uređaji na poslovima razvoja radijskih uređaja u VHF i UHF  frekvencijskom području, a nakon toga na njihovoj eksploataciji, montaži i održavanju u  Ministarstvu unutarnjih poslova.

Prelazi u energetski sektor (INA Naftalin i kasnije Plinacro) radeći na mikrovalnim linkovima i  radijskim sustavima za daljinski nadzor, upravljanje i prikupljane podataka na magistralnim  plinovodima. Deset godina radi kao honorarni asistent na Fakultetu prometnih znanosti na  kolegiju Zrakoplovne radijske komunikacije.

Radioamaterizmom se počeo baviti 1965. godine, a satelitskim komunikacijama bavi se od  1973. godine sve do danas. U tom razdoblju za radioamaterske komunikacije koristio je 40  različitih satelita. Svoje iskustvo u ovom području komunikacija iskoristio je za niz predavanja u više radioklubova, na Zagrebačkoj zvjezdarnici, FER-u u Zagrebu, ETF-u u Podgorici,  FERIT-u iz Osijeka, te tijekom edukacije mentora za rad s mladima u radioklubu Zagreb. Neka  od tih predavanja dostupna su na YouTube kanalu Hrvatskog radioamaterskog saveza:

  • Radioamaterske satelitske komunikacije, Edukacija mentora za rad s mladima, Radioklub Zagreb, Studeni 2021. (poveznica)
  • ARISS projekt, Edukacija mentora za rad s mladima, Radioklub Zagreb, Studeni 2021. (poveznica)
  • Primanje SSTV slika s ISS-a, Edukacija mentora za rad s mladima, Radioklub Zagreb, Studeni 2021. (poveznica)
Lansiraj se na vrh