Skip to content Skip to footer

Sateliti u svakodnevici

Gotovo sigurno koristiš satelite svaki dan.

Na primjer, u izlasku po kavu do novog kafića možeš barem tri puta iskoristiti satelit. Prvi puta da pogledaš prognozu, drugi puta da navigacijom dođeš do kafića i konačno da platiš kavu karticom.

Sateliti su duboko ukorijenjeni u naše funkcioniranje, a pogledaj koliko ih puno zapravo koristimo.

Sateliti nam omogućuju komunikaciju na velikim udaljenostima. Na primjer, satelitski telefoni mogu se koristiti za upućivanje poziva s gotovo bilo kojeg mjesta na planetu. Satelitska komunikacija je značajka koju sve više vidimo i na novim mobitelima. Sateliti nam također omogućuju pristup internetu, što može biti jedini način spajanja za ljude koji žive u mjestima gdje nije razvijena infrastruktura ili su u zabačenim dijelovima svijeta.


Osim za komunikaciju, sateliti se također koriste u razne druge svrhe. Na primjer, mogu se koristiti za praćenje i predviđanje vremenskih obrazaca, kao i za kvalitete zraka i vode. Sateliti se također koriste za navigaciju, omogućujući nam korištenje GPS-a za određivanje lokacije i dobivanje uputa do odredišta.


Sateliti se koriste i za znanstvena istraživanja. Na primjer, sateliti mogu biti opremljeni senzorima koji im omogućuju mjerenje temperature površine Zemlje, atmosferskog tlaka i drugih važnih podataka. Te se informacije mogu koristiti za proučavanje klimatskih promjena i drugih ekoloških pitanja, kao i za poboljšanje vremenske prognoze i predviđanja prirodnih katastrofa.

Sateliti za emitiranje i televizijski prijenos koriste se za prijenos televizijskih i radijskih signala na široko područje, omogućujući ljudima pristup programima iz raznih izvora. Ti se sateliti obično postavljaju u geostacionarnu orbitu, što znači da cijelo vrijeme ostaju u istom položaju u odnosu na površinu Zemlje. To omogućuje satelitskoj anteni na zemlji da cijelo vrijeme ostane usmjerena prema satelitu, što omogućuje konstantan signal.

Konačno, sateliti se koriste u vojne i nacionalne sigurnosne svrhe. Na primjer, sateliti se mogu koristiti za prikupljanje obavještajnih podataka, praćenje kretanja neprijatelja i rano upozoravanje na potencijalne prijetnje.

Sve u svemu, sateliti su sastavni dio modernog života i igraju ključnu ulogu u širokom rasponu aktivnosti, od komunikacije i navigacije do znanstvenih istraživanja, emitiranja i televizije te nacionalne sigurnosti. Bez satelita tako ne bismo imali toliko preciznu vremensku prognozu, Internet i komunikaciju s dijelom svijeta, Google Maps i brojne druge usluge koje se oslanjaju na satelite.

Ostavi komentar

Lansiraj se na vrh