Skip to content Skip to footer

FREKVENCIJE I NAČIN RADA CroCube SATELITA

IARU savjetnik za radioamaterske satelitske komunikacije gospodin Hans P. Blondeel Timmerman, PB2T, izvijestio je o provedenoj koordinaciji frekvencija i ostalih parametara za satelit CroCube. Koordinacija se provodi uz uvažavanje IARU i HRS band planova i ranije koordiniranih misija, kako bi se izbjegle moguće smetnje.

Sukladno provedenoj koordinaciji, u kojoj su sudjelovali HRS, HAKOM, IARU i ITU, CroCube satelit će koristiti slijedeće frekvencije:

145,975 MHz

Uplink frekvencija koja će se koristiti isključivo za upravljanje satelita sa zemaljske radijske postaje.

436,775 MHz

Downlink frekvencija na kojoj će se prema Zemlji slati telemetrijski podaci, podaci o pokusu AstroTron 1000, SSDV slike. Na istoj frekvenciji odašiljat će i radijski far. Digipitor (digitalni repeater) će koristiti ovu frekvenciju za komunikaciju u oba smjera.

Modulacijski postupak: GMSK (oznaka emisije 20K0F1DAN) i CW (radijski far)

Kodiranje: G3RUH, 9600 b/s

Protokol: AX25

Radijski far: Pozivna oznaka 9A0CC (odašilje se Morseovim kodom, CW)

Proizvođač radijskog uređaja: Spacemanic [Murgaš]

Izlazna snaga odašiljača na satelitu: 1 W

Antene na satelitu: dipol za 145 MHz i dipol za 436 MHz

Napajanje satelita: LiPo baterije (20 Wh)

Oblik orbite : SSO

Orbital Height

510 +/- 20km

Inclination

44°-46°

LTAN/LTDN

Pripremio: Željko, 9A2EY

Ostavi komentar

Lansiraj se na vrh