Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CroCube & Equinox: Nagradni natječaj

Sudjelujući u CROCUBE & EQUINOX NAGRADNOM NATJEČAJU („Natječaj“) pristajete na sljedeće uvjete navedene u ovim pravilima („Pravila“).

Organizator

Organizator Natječaja je Društvo za edukaciju van okvira, Crnojezerska 20, 10000 Zagreb, OIB: 93042031988, zastupano po tajnici Nikolini Šoštarić („Društvo EVO“ ili „Organizator“). Natječaj je organiziran u svrhu promidžbe projekta CroCube – prva hrvatska kockica u svemiru („CroCube“), kao i sponzora projekta Equinox Vision d.o.o., Petračićeva 6, 10000 Zagreb, OIB: 61096962949, zastupan po direktoru Ivanu Vorasu („Equinox“).

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju svi državljani Republike Hrvatske stariji od šesnaest (16) godina koji imaju valjanu adresu e-pošte te Instagram ili Facebook račun.

U Natječaju nisu ovlašteni sudjelovati: zaposlenici, izvođači, partneri, članovi Društva EVO, projekta CroCube ili društva Equinox, neposredni članovi obitelji (supružnik, roditelj, dijete, braća i sestre, djed i/ili baka) svakoga od njih bez obzira gdje žive, kao i osobe koje žive u istom kućanstvu svakog od njih, bez obzira jesu li u srodstvu ili ne.

Pravila

Sudjelovanjem u Natječaju, izražavate svoj potpuni i bezuvjetni pristanak na ova Pravila kao i na konačan odabir pobjednika od strane Organizatora koji je konačan i obvezujuć. Pobjednik Natječaja ne može biti osoba koja ne ispunjava sve navedene uvjete. Svaka osoba može sudjelovati samo jednom. Višestruke prijave na Natječaj razlog su za diskvalifikaciju natjecatelja.

U Natječaju se nagrađuju tri (3) natjecatelj. Prijavom na Natječaj natjecatelj jamči da se radi o osobnoj kreaciji kojom nisu povrijeđena autorska prava bilo koje treće osobe. Pobjednik Natječaja pristaje biti dio promotivnih aktivnosti u vezi s Natječajem, koje mogu uključiti, između ostalog, objave slika Pobjednika, objave tekstova na društvenim mrežama, imena i prezimena natjecatelja kao i korisničko ime na društvenim mrežama.

Osoba koja ne ispunjava sve uvjete može biti diskvalificirana u bilo kojem trenutku trajanja Natječaja. Osoba koja ne prihvaća bilo koji od navedenih uvjeta ne može sudjelovati u Natječaju niti primiti nagradu, a u slučaju sudjelovanja i odbijanja Pravila biti će diskvalificirana.

Natjecatelji koji sudjeluju u natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim pravila Natječaja. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Nagrade nisu prenosive na treću osobu.

Rok za prijavu i ograničenja

Natječaj počinje u četvrtak, 1. veljače 2024. godine u 08:00 sati i završava u četvrtak, 15. veljače 2024. godine u 23:00 sata i za to vrijeme natjecatelji imaju pravo prijaviti se („Rok za prijavu“). Prijave podnesene prije ili nakon Roka za prijavu neće biti prihvaćene. Službeni uređaj za mjerenje vremena je uređaj Organizatora koji zaprima natjecateljske prijave.

Mogući su troškovi prijenosa podataka ako sudionik podnese prijavu putem mobilnog telefona ili drugog uređaja putem mreže svog pružatelja mobilnih usluga. Provjerite kod svog pružatelja mobilnih usluga pojedinosti o tim i drugim primjenjivim naknadama. Natjecatelji su isključivo odgovorni za sve troškove prijave i sudjelovanja u Natječaju.

Upute za prijavu

Prijave na Nagradni natječaj zaprimaju se na dva načina:

  1. putem privatne poruke (DM) na Instagram ili Facebook računu projekta CroCube koja treba sadržavati jednu (1) fotografiju načinjene Equinox XR aplikacijom koja mora sadržavati 3D model prvog hrvatskog satelita CroCube, ili
  2. objavom jedne (1) fotografije načinjene Equinox XR aplikacijom koja mora sadržavati 3D model prvog hrvatskog satelita CroCube na vlastitom Facebook ili Instagram računu uz hashtag #CroCube.

Uz prijavu na bili koji od navedenih načina, svi natjecatelji od trenutka prijave na Nagradni natječaj do minimalno deset (10) dana nakon završetka natječaja moraju Facebook ili Instagram profilom kojim su se prijavili na Nagradni natječaj pratiti Facebook ili Instagram projekta CroCube (https://www.facebook.com/crocube/ ili https://www.instagram.com/crocube_satelit/) te tvrtke Equinox (https://www.facebook.com/equinoxvision ili https://www.instagram.com/equinoxvision/).

Prijava na natječaj moguća je isključivo jednim Facebook ili Instagram profilom.

Equinox XR aplikacija

Equinox XR aplikaciju moguće je preuzeti putem Google Play Store aplikacije (za Android mobilne uređaje) ili App Store aplikacije (za iOS uređaje), a dodatne upute za preuzimanje moguće je pronaći na službenim stranicama Equinoxa (https://equinox.vision/poteskoce-s-instalacijom-aplikacije-hr/). 

Odabir pobjednika

Nakon isteka Roka za prijavu, odnosno nakon četvrtka, 15. veljače 2024. godine u 23:00 sata, Organizator će izabrati pobjednike u roku od deset (10) kalendarskih dana, odnosno najkasnije do 25. veljače 2024. godine u 23:00 sata. Izbor dobitnika ovisi o broju primljenih prijava. Organizator će oformiti tročlani odbor za ocjenu prijava koji će pobjednike izabrati na temelju kreativnosti i kvalitete izvedbe fotografije. Organizator zadržava pravo, prema svojoj vlastitoj odluci, otkazati, izmijeniti ili obustaviti Nagradni natječaj u bilo kojem trenutku te izabrati pobjednika između prijavljenih natjecatelja na temelju prijava zaprimljenih prije takvog otkazivanja, izmjene ili obustave.

Organizator zadržava pravo na odricanje od uvjeta za prijavu navedenih ovdje prema vlastitom razboritom nahođenju.

Obavijest pobjednicima

Organizator će pokušati obavijestiti potencijalne dobitnike u roku od jednog (1) dana nakon odabira dobitnika putem Facebook ili Instagram DM-a (direktna poruka). Ako potencijalni dobitnik ne odgovori unutar sedam (7) radnih dana Organizator zadržava pravo izabrati novog pobjednika.

Nagrada

Nagrada za prvoplasiranog pobjednika uključuje jedan (1) promotivni ruksak jednog od partnera projekta te jedna (1) tematski LEGO set. Nagrada za drugo- i trećeplasiranog pobjednika uključuje po jedan (1) tematski LEGO set.

Osobni podaci

Svi osobni podaci prikupljeni za vrijeme trajanja Natječaja Organizator će koristiti isključivo u svrhu Natječaja, odnosno za potrebe uručivanja nagrade. Nakon završetka Natječaja i uručene nagrade, podaci će biti trajno obrisani unutar roka od najviše trideset (30) dana. Sudjelovanjem u Natječaju natjecatelji pristaju da u slučaju dobitka nagrade sudjeluju u promotivnim aktivnostima Organizatora u vezi s Natječajem.

Ostalo

Natjecatelj ovog Natječaja prihvaća sva navedena pravila i obveze. Organizator zadržava pravo promjene ovih pravila, o čemu će pravovremeno i na primjeren način obavijestiti Natjecatelje. U slučaju spora između Organizatora i Natjecatelja nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Lansiraj se na vrh